Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Schep Vastgoedmanagers B.V. verwerkt persoonsgegevens. In deze verklaring informeren wij onze mogelijk toekomstige collega’s hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie publiceren wij op onze website.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie verschaffen over natuurlijke personen. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en u eventueel uit te nodigen voor een gesprek;
  • om u van dienst te kunnen zijn bij bijvoorbeeld het beantwoorden van een gestelde vraag;

De hoeveelheid persoonsgegevens is afhankelijk van het doel van de verwerking. Zo zullen wij bijvoorbeeld meer persoonsgegevens nodig hebben indien wij uw sollicitatie in behandeling nemen dan wanneer u een vraag heeft over een vacature.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens
Voor een sollicitatie gebruiken wij uw persoonsgegevens allereerst om contact met u op te nemen. Vervolgens zullen we uw CV en Motivatie gebruiken om uw sollicitatie te beoordelen en in behandeling te nemen. Daarnaast vormt uw CV en Motivatie de basis om een afweging te maken om u uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

Welke gegevens verwerken wij
Wij verwerken niet meer gegevens dan die voor het doel (Werven en selecteren van potentiële medewerkers) noodzakelijk zijn. In principe verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn gegevens over bijvoorbeeld uw gezondheid, ras, geaardheid of strafrechtelijk verleden. Indien u ons zelf vraagt om deze gegevens vast te leggen, dan doen wij dit uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming en indien dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) moeten wij een grondslag hebben om uw gegevens te verwerken. In vrijwel alle gevallen verwerken wij uw gegevens alleen indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Publicatie en Cookies
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet. Op onze site kunnen wij gebruik maken van cookies. Als dat zo is, dan wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren via het maskeren van het laatste octet van het IP-adres.

Veiligheid
Het is onze verantwoordelijkheid om uw gegevens te beveiligen. Hiertoe hebben wij zowel organisatorische als technische maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in onrechtmatige handen komen of verloren gaan. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw CV en Motivatie niet langer dan vier weken, behalve wanneer u expliciete toestemming heeft gegeven om deze maximaal één jaar te mogen bewaren.

Uw rechten
Volgens de AVG heeft u de volgende rechten:

  • Recht op Inzage in uw persoonsgegevens
  • Recht op correctie van uw persoonsgegevens
  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
  • Recht op intrekken van toestemming
  • Recht op bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
  • Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming

U kunt uw verzoeken richten aan ons kantoor te Zoetermeer, Postbus 612, 2700 AP  Zoetermeer t.n.v. mevrouw L. van Hest.Voegt u bij uw verzoek een kopie identiteitsbewijs toe (met doorgehaald BSN-nummer en pasfoto), zodat wij zeker weten dat alleen u uw eigen gegevens kunt inzien. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2023